Bokslut

Bokslut

Vi upprättar kompletta bokslut för alla företagsformer. Årsbokslut och årsredovisningar med full dokumentation för enskild firma, aktiebolag och handelsbolag. Vi ser till att alla handlingar kommer till Bolagsverket och skatteverket i rätt tid. Har du aktiebolag med revisor håller vi kontakt med revisionsbyrån under revisionen och ser till att de får alla underlag som behövs för att de ska kunna revidera ditt företag.