Löpande Redovisning

Löpande Redovisning

Överlåt den löpande bokföringen åt oss så behöver du inte tänka på den utan kan ägna all din tid åt att utveckla ditt företag. Vi har hög kompetens och lång erfarenhet från olika branscher och företagsformer. Vi jobbar med effektiva och flexibla lösningar och anpassar oss helt efter dina behov. Vi tar ansvaret för att dina moms-och skattedeklarationer kommer till skatteverket i rätt tid. Du får rapporter efter månadens slut i den form du själv valt, i en app, mail eller pappersform.