Nyheter för företagare

RSS Företagsnytt

 • Jag får inget traktamente av min arbetsgivare 13 december 2023
  Min arbetsgivare betalar inget traktamente när vi är på annan ort och jobbar. Jag kan vara borta flera dagar i sträck men han påstår att han inte behöver betala ut något traktamente utan det räcker med att han betalar min logi. Är det riktigt?
 • Julbord till styrelsen? 13 december 2023
  Vi ska anordna en julfest för bolagets anställda där det kommer att bjudas på mat och underhållning. Nu undrar ägaren om även styrelsemedlemmarna får komma på festen – vad säger reglerna om representation för styrelsen?
 • Omställnings- och kompetensstöd från FORA 13 december 2023
  Hur redovisar vi det stödet som FORA betalar ut – statlig ersättning för omställnings- och kompetensstöd?
 • Digitala bolags- och föreningsstämmor 7 december 2023
  Riksdagen har beslutat att från och med 2024 ska det bli möjligt att hålla bolags- och föreningsstämmor helt digitalt.
 • Traktamente 2024 7 december 2023
 • Statslåneräntan 30/11 7 december 2023
  Riksgälden har fastställt statslåneräntan för 30 november 2023 till 2,62%. Det innebär en ytterligare höjning jämfört med de senaste årens nivåer på 0,23% (2021) och 1,94% (2022).
 • Höjt jobbskatteavdrag och sänkt skatt för pensionärer 7 december 2023
  Riksdagen har nu beslutat om en höjning av jobbskatteavdraget och att åldersgränsen för att få ta del av jobbskatteavdraget för äldre höjs från 65 år till 66 år. Man har också beslutat att återinföra en indexering av jobbskatteavdraget för äldre genom en koppling till prisbasbeloppet.
 • Oförändrad skiktgräns för statlig skatt 2024 7 december 2023
  Riksdagen har beslutat att pausa uppräkningen av skiktgränsen för statlig skatt 2024. Skiktgränserna räknas annars upp varje år med konsumentprisindex plus två procentenheter.
 • Budgetpropositionen 2024 7 december 2023
  Riksdagen har tagit beslut om budgetpropositionen för år 2024. Besluten innebär en hel del intressant för oss som jobbar med skatter och andra nyheter som berör företag och ”plånboksfrågor”.
 • Sänkt skatt på bensin och diesel 7 december 2023
  Riksdagen har beslutat att sänka skatt på bensin och diesel samt att sänka reduktionsplikten.